Heliumschaarste

Er is al enige jaren sprake van een wereldwijde onrustige situatie rondom helium. 

Het Bureau of Land Management (BLM), eigenaar van de geslonken heliumvoorraden in de USA, heeft bepaald dat er geen helium meer beschikbaar wordt gesteld om aan derden (lees gassenfirma’s) te verkopen. Hierdoor is er een groot, structureel tekort aan helium ontstaan.

Tevens zijn er nog steeds problemen rondom de productielocatie in Qatar. De boycot en vertraging van de extra productiecapaciteit op deze locatie zorgen al meer dan een jaar voor onrust in de heliumaanleveringen.

Daarnaast zijn er op dit moment verwachte en onverwachte onderhoudstops op productielocaties elders op de wereld, waardoor de leveringen zeer kritisch worden, met op sommige plaatsen nu al uitval van leveringen.

De relatief goedkopere helium is dus niet meer beschikbaar en de bronnen met dure helium kunnen de wereldvraag niet aan. De heliumprijs is de laatste jaren al regelmatig gestegen en ook nu hebben de producenten een substantiële kostenstijging doorgevoerd.