Bijeenkomst - Ketensamenwerking

Verum B.V. en SEW-EURODRIVE B.V. organiseren voor alle deelnemers, donderdag 28 september 2023, een middag die je niet wil missen als inkoopverantwoordelijke in de maakindustrie.

Wij nemen u graag mee naar onze contractleverancier SEW Eurodrive. Tijdens een rondleiding door de productie krijgt u een unieke kijk op de LEAN-processen bij SEW Eurodrive.

Na de rondleiding hebben wij de heren Michel Van Buren en Jeroen Noth uitgenodigd om u meer te vertellen over ketensamenwerking tussen bedrijven (klanten-leveranciers). Tijdens de inleiding zal worden ingegaan op de do’s en dont’s van externe ketensamenwerking, waarna er in kleinere groepen bepaalde stellingen worden besproken.

Deze stellingen zijn er op gericht te achterhalen wat de ervaringen van de deelnemers zijn op het gebied van externe ketensamenwerking en wat de kansen/belemmeringen zijn. Uiteindelijk zal middels een recap de ervaringen worden gedeeld.

Michel van Buren heeft samen met Jack van der Veen het boek “Regisseer de keten geschreven”. Bij inschrijving zal u een exemplaar van dit boek ontvangen


U kunt zich inschrijven door uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres en adres waar het boek naar gestuurd kan worden te mailen naar vandervreede@verum.nl