zoeken

Van harte welkom op de Verum-site!

Verum koopt 50 jaar collectief goederen en diensten in voor de metaalnijverheid en -industrie.

Ca. 160 metaalbedrijven, van de machinebouw tot apparatenbouw, van hijsen/heffen tot mechanische industrie, zijn bij Verum aangesloten en maken van Verum gebruik.

Ca. 130 gerenommeerde leveranciers hebben met Verum een raamovereenkomst voor zowel bulkgoederen, zoals staal en roestvast staal, maar ook voor handelsgoederen, zoals aandrijvingen, gereedschappen of elektrotechnische materialen.

Samengevat zijn Verum’s hoofdtaken:

 • Raamovereenkomsten afsluiten voor goederen en diensten. Zie voorbeeld.
 • Metaalbedrijven bij elkaar brengen voor het uitbesteden van werk.
 • Assisteren bij het uitbesteden van werk in het buitenland.
 • Informatie geven op allerhande terreinen, met name via de Verum-website. Zie voorbeeld.
 • Afhandelen van de factuurstroom tussen de leveranciers en metaalbedrijven.
 • Problemen oplossen en vragen beantwoorden, waar gewenst.
 • Trainen van de inkoopstaf op inkoop/logistiek gebied.

Belangrijkste voordelen voor de metaalbedrijven:

 • Vanwege het collectief, veelal betere condities en prijzen.
 • Benchmark, om te kunnen vergelijken op allerlei gebied.
 • Een snelle reactie bij vragen via de eigen vaste contactpersoon.
 • Efficiencyverbetering en kostenbesparing intern.
 • Doorlopende informatievoorziening en hulp.

Verum is een zelfstandig opererende B.V., eigendom van de 160 bovengenoemde metaalbedrijven.

Het toetredende bedrijf betaalt éénmalig een toetredingsbedrag. Men deelt mee in Verum’s jaarwinst op basis van de individueel bereikte omzet.

Verum’s werkwijze mag best uniek genoemd worden, zeker in de metaalsector. Zie hiervoor het werkingsschema.

Verum is succesvol, maar ook voorzichtig. Metaalbedrijven worden vóór toetreding gescreend op onder meer inkooppotentieel en -voordeel, financiën, bestaansgeschiedenis, breedte van het inkooppakket, bedrijfsgrootte. Ook potentiële leveranciers ondergaan een grondige screening. Hierbij gaat het dan om de afzetmogelijkheden van het product, de organisatie, prijzen en condities en dergelijke. 

Verum onderhoudt veelvuldig contact met zowel metaalbedrijven als leveranciers. Heeft hiervoor 4 toegewijde medewerkers.

Daarnaast heeft Verum deze uitvoerige website waar de metaalbedrijven alle mogelijke informatie kunnen vinden. Een klein deel is uitsluitend bereikbaar achter de log-in.

Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek. Mogelijk is Verum ook voor uw bedrijf interessant!

Word deelnemer, vraag meer informatie aan


 E-mail
 Telefoon