zoeken

Privacy-verklaring

 

Privacy-verklaring.
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en van de (persoons-)gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw (persoons-)gegevens gebruiken. Wij raden u daarom aan om deze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verum B.V., gevestigd te (1851 NW) Heiloo, aan de Nijverheidsweg 9. Verum B.V. is bereikbaar via info@verum.nl.

2. Doeleinde Website
Verum is een inkoopcombinatie (samenwerkingsverband) binnen de metaalnijverheid. Ten behoeve van de bij Verum aangesloten deelnemers, hierna: “Deelnemers”, sluiten wij raamcontracten af met leveranciers van zowel ge- als verbruiksgoederen en diensten, hierna: “Leveranciers”. Daarnaast stimuleren wij de uitbesteding van werk tussen onze Deelnemers onderling en het “inbesteden” van werk van derden bij onze Deelnemers. 
Via deze website willen wij onze Deelnemers en Leveranciers informeren. Daarnaast willen wij met deze website de interesse wekken van andere bezoekers, opdat zij ook kunnen besluiten om te profiteren van de door ons geboden diensten en voordelen.

3. Gevraagde informatie
De website van Verum, hierna: “de Website”, is te bereiken via de domeinnamen www.verumplaza.nl en www.verum.nl. De Website kent zowel openbare gedeelten, die voor een ieder toegankelijk zijn, als besloten gedeelten. U kunt de openbare gedeelten van de Website bezoeken, om op die manier meer over Verum te weten komen. 
Voorafgaande acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden is echter noodzakelijk. 

Wanneer u gegevens via het internet verzendt, accepteert u het risico dat derden deze gegevens onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Overigens zal Verum zelf niet actief gegevens van geregistreerden en/of andere bezoekers van de Website aan derden verstrekken, tenzij hiervoor de vereiste toestemming is gegeven of de wet dit van Verum verlangt.

Met het aanvragen van een inlogcode geven Deelnemers en Leveranciers toestemming aan Verum om hun (bedrijfs/persoons-)gegevens op de besloten gedeelten van de Website te publiceren. Deze gegevens kunnen door Deelnemers en Leveranciers (en indien en voor zover ervoor wordt gekozen om deze gegevens in de Uitbesteedwijzer op te nemen, door andere VerumPlaza bezoekers), online worden geraadpleegd.   
Overige bezoekers van de besloten gedeelten van de Website geven door registratie ondubbelzinnige toestemming aan Verum om deze gegevens ten behoeve van haarzelf, haar Deelnemers en haar Leveranciers te gebruiken. 

4.  Aanpassingen/afmelding
Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en Verum verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de geregistreerde de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Wij nemen contact met de geregistreerde via het emailadres dat bij registratie is opgegeven. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@verum.nl

5. Overige gegevensverwerking
Wij kunnen informatie over het gebruik door bezoekers van de Website verzamelen en analyseren; met inbegrip van het IP-adres, de bezochte pagina’s, alsmede de duur van de gebruikssessie. Dit wordt gedaan met behulp van een statistiekenprogramma dat gekoppeld is aan de Website. Behoudens wellicht het IP-adres, worden van de niet ingelogde bezoekers van de Website geen persoonsgegevens verzameld. Aldus verkregen gegevens worden niet op het internet gepubliceerd en worden door ons uitsluitend aangewend voor intern gebruik.
Overigens zijn ook IP adressen in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. 
Ook gebruiken wij cookies om de aan u verstrekte gebruikersnaam en uw wachtwoord te onthouden. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw browser wordt gezonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van de Website sneller en gemakkelijker. 

6. Doeleinde gegevensverzameling
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen, dan wel om uw vragen te beantwoorden. Eenmaal verzamelde (persoons-)gegevens stellen ons verder in staat om de via onze Website aangeboden producten en diensten op overzichtelijke, directe en verantwoordelijke wijze voor u beschikbaar te houden. Wij gebruiken de niet-openbare gegevens verder om inzicht te krijgen in de soorten bezoekers van de Website, alsmede om u, middels de eventueel door u versterkte contactgegevens, bekend te maken met de voordelen van de diensten en de producten van Verum, haar Deelnemers en/of haar Leveranciers. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens dus uitsluitend ten behoeve van onze bedrijfsvoering en om u beter van dienst te kunnen zijn.

7. Privacyvragen
Vragen over het privacybeleid van de Website kunnen per post aan Verum worden gesteld, t.a.v. de Directie of per e-mail via info@verum.nl

8. Beveiliging
Voor registratie van gebruikers van de Website gebruikt Verum: http. De gegevens die via de Website worden verwerkt, zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden. Deze database is adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Behoudens de op de besloten gedeelten van de Website aanwezige gegevens, zijn alle gegevens op de Website openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar een eigen systeem worden gekopieerd. De openbare gedeelten van de Website zijn wel en de besloten gedeelten van de Website zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

9. Bewaartermijn
Alle gegevens op de Website blijven beschikbaar op het internet zolang Verum daartoe de middelen en mogelijkheden heeft. (Persoons-)gegevens van Deelnemers en Leveranciers en andere geregistreerden worden eerst op verzoek van de betreffende partij, dan wel op initiatief van Verum van het besloten gedeelte van de Website verwijderd. Hiertoe zal Verum onder meer kunnen besluiten, wanneer een Deelnemer of Leverancier te kennen geeft niet langer van de door Verum aangeboden diensten gebruik te willen maken.

10. Wijzigingen
Verum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.